CONTACT NORAWADEE
Welcome to Norawadee Spa at 271 Soi Sailomnivech, Bangna-trat soi 4 Road, Bangna, Bangkok, Thailand and is open daily from 10.30 am. until 21.30 pm.

Reservation are recommended before 19:00 pm.:

Calling :
 +66(0)98-825-4611                 

Website :
  www.norawadee.com
 

ติดต่อเรา

นรวดี สปา 271 ซอยสายลมนิเวศน์ ถนนบางนา ตราด ซอย 4 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ
เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 10:30น . ถึ ง21:30 น.

ติดต่อสอบถามหรือจองก่อนล่วงหน้า ได้ที่
เบอร์โทร:
098-825-4611

เว็บไซต์ :     www.norawadee.com