CONTACT NORAWADEE
Welcome to Norawadee Spa at 271 Soi Sailomnivech, Bangna-trat soi 4 Road, Bangna, Bangkok, Thailand and is open daily from 11.00 am. until 22.00 pm.

Advance booking are recommended :

Calling :
   +66(0)27-444-995 , +66(0)98-825-4611                 

Website :
  www.norawadee.com
 

ติดต่อเรา

นรวดี สปา 271 ซอยสายลมนิเวศน์ ถนนบางนา ตราด ซอย 4 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ
เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่ 11.00น . ถึง 22.00 น.

ติดต่อสอบถามหรือจองก่อนล่วงหน้า ได้ที่
เบอร์โทร :
   027-444-995, 098-825-4611

เว็บไซต์ :     www.norawadee.com